Harmony and understanding

Siguran sam, da niko od nas za sebe ne može reći, da nikada nije imao nijednu predrasudu. Ta reč sa negativnim značenjem uzrok je mnogih mržnji, svađa, podela i prekih pogleda. Stvorili smo nove probleme tamo gde ih nema, a otklonili mogućnost za sreću na onoj adresi gde ona možda stanuje. Zvuči paradoksalno ali niko nas ne sprečava, da budemo srećni više od nas samih. Znam, da nije moguće otkloniti sve predrasude i stereotipe i to nije sporno. Čitav život živimo sa njima, jedino što nam je potrebno je da tu prepreku pretvorimo u prednost.

Možda je odgovor na pitanje zašto, važniji od onoga kako?

Koliko smo vrata zatvorili, zbog neke negativne stigme, koja ih je obavila iz ovih ili onih razloga. Ključ je u našim rukama, a uveravam Vas, da se ništa loše ne može desiti, ako ih otključamo i uđemo unutra. Tamo se nalazi čovek, isti kao ti, verovatno uplašen, nesiguran ali željan, da pruži ruku. Kako? Predrasuda ne sme, da bude prepreka, koja se u širokom luku zaobilazi jer nam odgovara naša zona komfora.

To je izazov, povod da se zadovolji znatiželja, da se pobije stereotip, a rode novi osmesi, koji sijaju isto bez obzira na čijem su licu.

#harmonyandunderstanding

Posted in PozitivNI.